effect begrazing door schapen

Er is een groot stuk natuuraanleg op grens en gedeeltelijk op Martensplek en Mantingerzand. De verrijkte bovenlaag is verwijdert en het terrein wordt nu begraasd met schapen. Op de Panoramafoto is de rechter kant met pijpenstrootje niet afgegraven en de linkerkant met de struikheide wel. Deze case bewijst dat het nog steeds mogelijk is om een heideterrein in stand te houden mits de begrazingsdruk maar hoog genoeg is. Of het over zoveel jaren nodig is om te plaggen en te maaien moet nog blijken. Er ontstaan dan in ieder geval wel meerdere vegetaties van diverse leeftijd. Ik denk dat zonder plaggen en maaien de heide gaat verouderen.

Heide bij Martensplek

Heide bij Martensplek

begraasde gedeelte

begraasde gedeelte, schapen eten liever sappige nieuwe heide en grassen.

gedeelte met pijpenstrootje

gedeelte met pijpenstrootje, oude pollen worden door grazers gemeden.

Advertenties
%d bloggers liken dit: