Boekweit akker in het Reestdal

Graanakkers in het Reestdal met korenbloem en bolderik en kamille

Foto’s even aanklikken voor vergrotingen.

bloemen 2022

Een witte zwarte toorts, Verbascum nigra

Normaal heeft deze plant gele bloemen maar volgens de Nederlandse oecologische Flora komen er ook witte exemplaren voor. Mijn vermoede/vraag is in hoevere hier de mens verantwoordelijk voor is. Een spontane bastaars of een gekwekte vorm die zich spontaan uit gezaaid heeft? De plant is een echte mensvolger.

Volgens wildeplanten.nl is dit de biotoop;

Bodem: Zonnige, open tot grazige plaatsen op droge, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond (zand, leem, mergel, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bermen (o.a. bovenranden van bermgreppels), dijken, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), braakliggende grond (industrieterreinen), grasland (ruige plaatsen), zeeduinen, puin, enigszins ruderale plaatsen, ruigten (kalkrijke ruigten), rivierduinen (struwelen), akkers (akkerranden, met name in grasstroken langs akkers), bosranden, heggen en kapvlakten.

Hieruit blijkt dat deze plant zijn bestaan en verspreiding aan de mens heeft te danken.

Ook de oude flora’s noemen deze plant.

Maar na even googelen komt deze plant langs Verbascum chaixii maar de latijnse naamgeving van planten is springlevend er worden nog al eens aanpassingen/veranderingen doorgevoerd. Bv bij bramen botanische rozen en grassen(festuca’s).

De bouw van de bloem en plant zijn erg gelijk, is de Verbascum chaixii een mutatie/gekweekte vorm van de Verbascum nigra? Wat dit verhaal sterk laat zien is onze verwevenheid met de natuur. We zijn echt een onderdeel van onze omgeving.

Beelden uit de oude Flora Batava

Verbascum chaixii

Klokjesgentiaan

grote berenklauw

Foto’s aanklikken voor vergrotingen.

Wederik

Gewone ereprijs

Een klein bloemetje maar fotogeniek. Foto’s aanklikken voor vergrotingen.

Thijmereprijs

Een prachtige bloem maar o zo klein.

bloemen foto’s 2016

foto’s aanklikken voor vergrotingen en de naam van de plant is dan ook zichtbaar