Heideterrein met grasvlaktes van Bochtige smele

Op de foto is naast struikheide en een jeneverbesstruweel ook grasvlaktes te zien met veel bochtige smele de grond is hier zo schraal met een onvermogen om vocht en voedingsstoffen vast te houden dat de verrijking heel langzaam gaat. De beheerder bestrijdt de grove den en berk anders zal de verrijking door de restitutie van organische stof (bv bladval) veel sneller gaan.

struikheide jeneverbes en bochtige smele

struikheide jeneverbes en bochtige smele

Panorama van de heide in boswachterij Echten met een groot gedeelie bochtige smele

Panorama van de heide in boswachterij Echten met een groot gedeelie bochtige smele

panorame totaal overzicht struikheide boswachtrij echten

panorame totaal overzicht struikheide boswachtrij echten, de gelige vlekken over het midden is de bochtige smele.

De onderstaande foto’s laten zien dat berk en braamstruiken en een enkele grove den ook aanwezig zijn op dit zelfde terrein. Foto’s aanklikken voor vergrotingen.

Advertenties
%d bloggers liken dit: